top of page

Algemene voorwaarden 

° Het fotografisch werk van Anouck Madelyn is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij mits vermelding naar de pagina van Anouck Madelyn Voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

​°De gebruiker moet de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende correct en ondubbelzinnig vermelden zodat het werk onmiddelijk aan zijn auteur kan worden toegewezen. De naam kan op volgende manier vermeld worden: “© Jaar van publicatie – Naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende – SOFAM”. (Art. 1 § 2)

​°Iedere toelating tot reproductie en tot publieke mededeling wordt persoonlijk toegekend en kan niet worden afgestaan aan derden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de auteur en/of zijn rechthebbende.

​° Foto’s en video’s gemaakt door Anouck Madelyn kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het mij weten indien u dit niet wenst.

° Online galerijen blijven tot 6 maanden na de fotoshoot zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslagen. Bij verlies van de foto's na 6 maanden kan Anouck Madelyn uw foto's niet meer opvragen.

 

° Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 

° Foto’s worden enkel in JPG formaat afgeleverd. RAW bestanden worden nooit doorgestuurd.

° Een boeking is definitief, indien deze last minute (minder dan 2 weken voor datum) wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.


° Anouck Madelyn is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending van foto's, fotoboeken en andere foto-accessoires per post.

° Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de drie werkdagen na de shoot of levering.

° Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum. Factuur wordt na uitvoering naar u opgestuurd via het e-mail opgegeven in het contract.

° Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn eventueel reeds betaalde voorschot terugbetaald.

° Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

° Anouck Madelyn is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

° De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

° Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever;
indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

° De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De content is bescherm door auteursrecht.

Anouck Madelyn behoudt het recht om haar werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Beringen. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

--

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hiervoor contact opnemen via info@anouckmadelyn.com

bottom of page